A A A

Водопадът “Враня вода” е малък, но красив водопад с височина около 15 м. Малкият, но постоянен дебит на водата е спомогнал за образуването на огромен гъбовиден мъх. Водопадът е образуван като скален венец с  дъговидна форма, от който скача водата. Водопадът се образува от карстов извор, чиито води пресичат травертиновата (бигоровата) тераса, спускат се по карстов тип скала и изведнъж увисват над Стара река.

Водопадът “Враня вода” се намира в землището на село Ямна,  община Етрополе.

До водопада се стига по пътека, която започва с коларски път. Пътят тръгва малко след табелата за с. Ямна от махала “Падеш”, като след около 10 минути се стига до пътечка в гората, която води до водопада. Изкачването на пътеката до водопада е 30 минути.

Източник: Исторически музей - гр. Етрополе