A A A
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Историческият музей в град Етрополе е открит на 7. ХІІ. 1958 г. Днес той се помещава в сградата на бившия Конак, строена през 1853 – 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко в типично възрожденски архитектурен стил.

В Конака до 1877 г. е заседавала местната управа от 6 - ма българи и 6 – ма турци. След Освобождението сградата е използвана за кметство, а от 1968 г. е музей. Обявена е за архитектурен паметник на културата.

Настоящата експозиция на Историческия музей – град Етрополе е обновена и отворена за посетители през м. юли 1992 г.

Експозицията на музея представя историята на града и околните селища. Етрополе е древно тракийско селище, възникнало VІІ – VІ в. пр. Хр. В Средновековието градът се развива като важен рударски и занаятчийски център. През Възраждането градът заедно с манастирът са значим книжовно – просветен център за българските земи. Богатото културно – историческо наследство на Етрополска община е представено в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІ – ХVІІ в., Занаяти ХVІІІ – ХІХ в., Занаяти ХІХ – ХХ в., Просветно дело, Етрополска книжовна школа, Национално – освободителни борби, видни етрополци и дарителство. Показани са над 1200 оригинални експонати, 120 фотоса и документи.

Източник: Исторически музей - гр. Етрополе