A A A

Отстъпка за сметка над 750 лв. в ресторант „Етрополия“ – 5% от стойността на сметката.